miércoles, 15 de marzo de 2017

YouTube | BatZuk 20. Korrika Dokumentala

En su canal de YouTube los de AEK han lanzado este documental en preparación a la vigésima edición de Korrika:

.
.

BatZuk 20. KORRIKA DOKUMENTALA Euskararen lau aurpegi

Euskararen lau aurpegi / Cuatro caras del euskera / Quatre visages de l’euskara

20.KORRIKArako AEK-k eta HIRU DAMATXO IDEIA FAKTORIAK ekoitzitako dokumentalaren trailerra

Sinopsis

Suma Lenguas, Culturas, Mundos: BatZuk. En Euskal Herria, existen varias formas de vivir el euskera y los idiomas, una por cada persona: algunas muy parecidas entre sí, otras casi antagónicas. En este documental, conoceremos cuatro de esas formas; nos adentraremos en la vida de cuatro personas, encontrando a cada una en su propio contexto.

La gente que vive en euskera, o la que se ha acercado a nuestra lengua, lejos de ser una masa homogénea, conforma un grupo con multitud de matices y colores, y esta película no refleja más que esa diversidad. Son algunos de los muchos euskaldunes. He aquí cuatro caras del euskera, escogidas de entre otras muchas.

Existen miles de maneras de ser euskaldun, y Maika, Dani, Ander y Elena, cada cual desde su riqueza lingüística y diversidad cultural, están unidas al euskera. Junto a ellos y ellas, vamos sumando más.

Sinopsia

Hizkuntza, Kultura, Mundu BatZUK. Euskal Herrian, hainbat modu daude euskara eta hizkuntzak bizitzeko, pertsona bakoitzeko bat, BatZUK: zenbait elkarren oso antzekoak, beste zenbait ia antagonikoak. Lan honetan, horietako lau ezagutuko ditugu; lau herritarren bizitzetan sartuko gara, nor bere testuinguruan dagoela.

Euskaraz bizi den jendea, edo euskarara hurbildu dena, masa homogeneoa izatetik urrun, kolore eta ñabardura ugariko multzoa da, eta aniztasun horren argazkia duzue dokumental hau. Hauek dira euskaldun BatZuk. Hemen dituzue euskararen lau aurpegi, beste askoren artean.

Euskalduna izateko milaka modu daude, eta Maikak, Danik, Anderrek eta Elenak, zein bere hizkuntza-aberastasun eta kultura-aniztasunetik, euskararekin bat egiten dute. Haiekin batera, BATZUK gehiago gara.


°